Amager Fælledskab

Natur og kultur i ny harmoni

Bygherre
By og Havn A/S
Type
Indbudt projektkonkurrence
År
2016
Størrelse
ca. 187.000 m2
Samarbejdspartnere
Urban Creators, Rainer Schmidt Landschaftarchitekten, Oluf Jørgensen A/S, Cenergia, Nordic Food Lab, sangberg
Nygherre
By og Havn A/S

Jord under neglene

Med projektet ”Amager Fælledskab” introducerer vi en helt ny måde at bo i byen på, hvor nærhed til naturen kombineres med unikke muligheder for også at interagere med naturen. Naturen skal ikke alene være noget vi ser på; vi skal ned og røre jorden og se planterne vokse. Vi vil skabe en bydel, hvor modsætningen mellem by og land, kultur og natur, minimeres, for at skabe et liv for beboerne hvor der opstår en balance mellem natur og kultur. Vi vil ikke undvære byens liv og mangfoldighed, men vi længes samtidig efter jord under neglene og naturens ro – I Amager Fælledskab tilbyder vi begge dele, uden at gå på kompromis

“Hvor man i den klassiske by promenerer i parkerne, bliver Amager Fælledskab en by hvor man fouragerer i de fælles spisekamre, biotoperne. Hvor man i den klassiske by går sin søndagstur langs søerne og kanalerne, går man i Amager Fælledskab ned til søen og fanger sin aftensmad. I Amager Fælledskab har man får, heste og geder som naboer, og i stedet for en tur med bilen, tager man hesten en tur ud på fælleden sammen med naboen.”

Tre grønne parkrum - "biotoperne"

Tre grønne områder, ”biotoperne”, danner de store, fælles indre rum i bebyggelsen. ”Lysningen”, ”Søerne” og ”Overdrevet” er tre karakteristiske landskabsrum, der henter deres inspiration og beplantning fra fælleden omkring, men som samtidig tilbyder noget andet og mere. I ”lysningen” plukkes der frugter og dyrkes grøntsager, I ”søerne” fanges der krebs og bades, og i ”Overdrevet” passes der får og høns, mens gødningen bruges til tomaterne i fællesdrivhuset. Biotoperne er de fælles grønne landskabsrum for hele bebyggelsen, hvor man mødes året rundt og spiser sin by. Det er også dem som kendertegner de tre større byområder og giver dem identitet – man bor ved Søerne, ved Overdrevet eller ved Lysningen.

De fleksible felter - med bæredygtige boliger

Omkring de tre biotoper lægges de fleksible byggefelter ud i variable størrelser, der præcist omslutter og beskytter biotoperne. Mod fælleden og biotoperne laver felterne præcise grænser mellem by og natur, så der opstår et klart hierarki mellem bygninger og landskab. Indre gårdrum i felterne giver mulighed for lokale identiteter og supplerende funktioner, men altid så de indre rum flettes sammen med det omkringliggende bylandskab i en uendelig række varierende rumlige oplevelser.

Loopet - social infrastruktur

Igennem de fleksible felter lægges ”loopet”, der sørger for at infrastrukturen er enkel og overskuelig, men samtidig giver optimal mulighed for fællesskab og bæredygtig transport. En række lokale kvarterspladser ligger som perler på en snor langs loopet, og samler de fælles funktioner som parkeringsmuligheder, fælleshuse, kiosk, slagter, daginstitutioner og mindre erhvervsenheder omkring sig. Loopet koncentrerer menneskerne, så byrummene aktiveres, og så et naturligt fællesskab opstår gennem en præcis logistik.

Kvarterspladserne - hvor man mødes og deles om tingene

Sammenholdet er vigtigt i Amager Fælledskab. Kvarterspladserne giver hvert delområde sit naturlige samlingspunkt, hvor fælleshusene naturligt placeres. Fælleshusene placeres enten som fritliggende bygninger på pladserne, eller i bunden af parkeringshusene, side om side med daginstitutioner, en café eller en kiosk.

“Amager Fælledskab er en ny by, der på en særlig måde kombinerer den præcise bygning og byrum med det slyngede og vilde landskab.

Amager Fælleds særlige geometri og landskab føres i Amager Fælledskab helt ind i hjertet af byen. Det vinkelrette møder det slyngede i en uendelig udfoldelse af varierende rumligheder. Fra det store landskabsrum til urtebedet i én bevægelse”

Werk nyhedsbrev