Fantoft

Fremtidens levende og sociale studentermiljø

Type
Konkurrence, 1. præmie
Sted
Bergen, Norge
År
2018 -
Størrelse
ca. 12.000 m2
Samarbejdspartnere
2+1 Idébureau
Bygherre
SIB

Udnyttelse af områdets unikke potentialer

Projektet gentænker helhedsplanen for campusområdet, så det får en stærk, samlet og appellerende identitet, der kan brande universitetet og dermed tiltrække de bedste studenter fra hele verden. Konceptet ”Fra Central Parkering til Central Park” handler om at opprioritere fællesskabet, udnytte områdets unikke potentialer samt skabe et trygt, sundt og inspirerende studenterliv, hvor områdets flow og energier samles i en grøn og fleksibel ramme med plads til et utal af møder og forskelligartede aktiviteter.

“Projektet har et klart og tydeligt koncept og fremstår som en helhedsplan, der vil tilføre Fantoft de kvaliteter området åbenlyst trænger til.”


Fra dommerbetænkningen

Tre byrum i ét sammenhængende landskab

Ét sammenhængende landskab, underopdelt i tre forskellige karakteristika, understøtter hver især det attraktive by- og studenterliv. Disse kobles sammen af et slynget stiforløb, der skaber en sanselig oplevelse med varierede kig og rumligheder, når man bevæger sig i landskabet. Der er særlig fokus på, at skabe et trygt og levende campusmiljø, der skal agere som nyt socialt samlingspunkt for de 2.000 studerende, der bor i områdets studenterboliger.

Det centrale hjerte

En centralt placeret, multifunktionel pavillon vil agere som områdets pulserende hjerte med plads til funktioner understøttende et rigt og socialt studenterliv. På pavillonens tag etableres en multifunktionel boldbane, som underbygger Fantofts nye identitet – et moderne og sundt fællesskab med en afgørende puls.

Studenterbænken

I den nye helhedsplan bliver bagsider til forsider. Eksempelvis er området bag sportshallen et oplagt rum, hvor aktiviteterne fra hallen kan flyde ud og berige bylivet med fysisk udfoldelse og sociale aktiviteter. Her vil der blive etableret verdens længste studiebænk med plads til ophold og fordybelse.

Urban hang out

Under betonkonstruktionen, der i dag er overdækket parkering, vil der ligeledes blive etableret et attraktivt byrum, der indbyder til udendørs, men stadig overdækkede, aktiviteter og fællesskab uanset vejr. Et unikt ”urban hang out” med plads til alt fra skating, baner til boldspil og aktiviteter til grillpladser og sågar eventuelle badefaciliteter. Områdets markante højdeforskelle vil udnyttes til trappeanlæg med siddepladser, der giver et varieret og levende udtryk i de grønne omgivelser.

Werk nyhedsbrev