Amager Fælledskab

Natur og kultur i ny harmoni

Type
Projektkonkurrence
Sted
København
År
2016
Størrelse
ca. 187.000 m2
Samarbejdspartnere
Urban Creators, Rainer Schmidt Landschaftarchitekten, Oluf Jørgensen A/S, Cenergia, Nordic Food Lab, sangberg
Bygherre
By og Havn A/S

Jord under neglene

“Amager Fælledskab” introducerer en helt ny måde at leve urbant på, hvor nærhed til naturen kombineres med unikke muligheder for ligeledes at interagere med den. Naturen er ikke alene noget vi ser på; vi skal ned og røre jorden og se planterne gro. Vi vil skabe en unik bydel, hvor modsætningen mellem by og land samt kultur og natur minimeres for at skabe et liv for beboerne, hvor der opstår balance mellem natur og kultur. Vi vil ikke undvære byens pulserende liv og mangfoldighed, men vi længes efter jord under neglene og naturens ro – “Amager Fælledskab” tilbyder begge dele uden at gå på kompromis.

“I den klassiske by går man sin søndagstur i parkerne, hvorimod man i “Amager Fælledskab” går ned til søen og fanger sin aftensmad. I stedet for en tur med bilen, tager man en ridetur på fælleden sammen med naboen.”


Thomas Kock, kreativ direktør hos WERK

De tre grønne biotoper

Biotoperne, der består af tre grønne områder, danner de store, fælles indre rum i bebyggelsen. “Lysningen”, “Søerne” og “Overdrevet” er tre karakteristiske landskabsrum, hvis inspiration og beplantning hentes fra den omkringliggende fælled, hvor der også tilbydes noget andet og mere. I “Lysningen” plukkes der frugter og dyrkes grøntsager, i “Søerne” fanges der krebs og bades, og i “Overdrevet” passes der får og høns alt imens gødningen bruges til tomaterne i det fælles drivhus. Biotoperne er hele bebyggelsens fælles landskabsrum, hvor man mødes året rundt og spiser af sin by. Ligeledes kendetegner de tre større byområder med hver sin identitet – man bor altså enten ved “Lysningen”, “Søerne” eller “Overdrevet”.

Fleksible felter med bæredygtige boliger

Der findes fleksible byggefelter i variable størrelser omkring de tre biotoper, der nøjagtigt omslutter og beskytter biotoperne. Mod fælleden og biotoperne indikerer felterne tydelige grænser mellem by og natur, så der opstår et klart hierarki. De indre gårdrum i felterne giver mulighed for lokale identiteter og supplerende funktioner, men vil altid flettes sammen med det omkringliggende bylandskab i en uendelig række af varierende rumlige oplevelser.

"Loopet" som social infrastruktur

“Loopet” skærer igennem de fleksible felter og sørger for en enkel og overskuelig infrastruktur, der samtidig giver optimal mulighed for fællesskab og bæredygtig transport. Lokale kvarterspladser ligger som perler på en snor langs “loopet” og forbinder dermed de fælles funktioner som parkering, fælleshuse, kiosk, slagter, daginstitutioner og mindre erhvervsenheder. De sociale egenskaber ved “loopet” koncentrerer borgerne, så byrummene aktiveres og et naturligt fællesskab opstår.

Kvarterspladserne som samlingspunkt

Sammenholdet og fællesskabet er vigtigt i “Amager Fælledskab”, hvor kvarterspladserne giver hvert delområde sit naturlige samlingspunkt med fælleshusene som en naturlig tilføjelse. Fælleshusene placeres enten som fritliggende bygninger på pladserne eller i unden af parkeringshusene, side om side med eksempelvis daginstitutioner, en café eller kiosk.

“På en særlig måde kombinerer “Amager Fælledskab” den præcise bygning og byrum med det slyngede og vilde landskab. Dets særlige geometri og landskab føres i Amager Fælledskab ind i hjertet af byen. Det vinkelrette møder det slyngede i en uendelig udfoldelse af varierende muligheder - i alt det store landskabsrum til urtebedet.”


Thomas Kock, kreativ direktør hos WERK

Werk nyhedsbrev