Bispebjerg Hospital

Bispebjergs helende haver - tilbage til fremtiden

Type
Konkurrence, 2. plads
Sted
København, Danmark
År
2018
Størrelse
-
Samarbejdspartnere
Svava Riesto
Bygherre
-

Med udgangspunkt i det eksisterende

Konceptet ”Tilbage til fremtiden” bygger på idéen om, at de helende havers kvaliteter omkring Bispebjerg Hospital skal genintroduceres og ikke mindst styrkes. Det mere end 100 år gamle hovedgreb og det fine samspil mellem klarhed og variation, den symmetriske samlende akse såvel som tværakserne og de intime haver er enestående, og tydelige tegn på mange af nutidens tanker om helende haver. Derfor er tilgangen til rekonstrueringen og fornyelsen fokuseret på hvert enkelt delelement, hvor de originale elementer tydeliggøres i harmoni med nye tilførte elementer, der styrker brugen af et moderne anlæg med helende haver til glæde for patienter, pårørende og personale.

Rekonstruktion, renovering og fornyelse

En lang række elementer rekonstrueres såsom oprindelige belægninger, beplantninger genplantes, fiskedammen tydeliggøres og anlæggets oprindelige kig ned gennem hovedaksen åbnes op igen. Flere rumlige hovedprincipper renoveres, men med forbehold for fornøden modernisering som eksempelvis vejenes belægning, der oprindeligt var udført i grusbeton. Beplantningen bør videreføres, men dog mere ”driftsvenlig” ved brug af færre sommerblomster og derimod en større variation i plantevalget, så havernes kvalitet øges året rundt. Fornyelsen sker gennem en tilpasning til vores tid, hvor de grundlæggende idéer og det eksisterende formsprog er tydelige referencer, som eksempelvis sansehaver, hvor sengeliggende patienter kan nyde de forhøjet blomsterbede, tilføjelse af poetiske vandelementer, og en ny og samlende plads ved administrationsbygningen.

Fiskedammen

Et vigtigt element i det udendørs venteværelse er området omkring Fiskedammen, som oprindeligt havde stor betydning for området, men i dag har mistet sin relevans efter der er kommet hegn, skulpturer, biler og en række andre elementer rundt om den. Ved at skabe plads rundt om dammen, rekonstrueres de oprindelige kvaliteter i og omkring Fiskedammen med et livligt miljø præget af vilde vækster i haveanlægget og rig mulighed for ophold.

Himmelspejlet

I sin tid var pladsen foran administrationsbygningen knudepunkt for al trafik, hvorfra trafikken spredte sig til sidealléerne, men i dag foregår trafikken primært langs yderkanten, og derfor opleves pladsen akavet irrelevant. Med tilføjelsen af ét nyt, geometrisk perfekt spejlbassin, der er en pendant til Fiskedammens naturlige udtryk, fornyes og åbnes området med plads til ophold, leg og fællesskab. Spejlbassinet, der vil være centralt placeret på pladsen, spejler himlen, bygningerne og trækronerne alt imens de omkringliggende bygninger får en smuk udsigt ned på pladsen – og op på himlen. Ligeledes vil pladsen tilføres træer og klatreplanter langs administrationsbygningens facade, der gør pladsen til en grøn oase, og der sammen med Fiskedammen og plateauerne fuldender det udendørs venteværelse.

Patienthaverne

Imellem de mange bygninger vil de oprindelige haver blive genskabt ud fra princippet som helende haver, hvor små intime rum, variationen i oplevelser, sanselige beplantninger og en hjemlighed er de primære kvaliteter. Havernes samspil med bygningerne gælder både geometri, overflader og valg af plantearter og pleje samt karaktergivende og rumskabende elementer som pergolaer, stammehække og bede. Disse grønne lommer vil suppleres af enkelte nye fortolkninger og elementer, der i valg af materiale og funktion, også udtrykker en nyere tid.

Palliativ have

Den palliative have skal give livskvalitet, også i de situationer, hvor livet er tæt på at slutte, samtidig med at de opfylder de enkelte afdelingers behov og ønsker. Haverne skal evne at motivere og pirre sanserne. I læ for vinden, skal patienter, pårørende og personale få gode afbræk, hvor tankerne skal kunne ledes hen på de gode minder. Oprindelige belægninger og deres geometri rekonstrueres, små terrasser opføres i klinker foran bygningerne, mens alle grusstier genintroduceres, der tillader tilgængelighed for alle.

Werk nyhedsbrev