Humlebæk bymidte

Grøn bydel med fokus på fællesskab

Type
Visionsoplæg
Sted
Humlebæk, Danmark
År
2018
Samarbejdspartnere
ViaTrafik, We Do Democracy
Bygherre
Fredensborg Kommune
Rolle
Totalrådgiver

Fokus på fællesskab

Helhedsplanens sigte er at binde bymidten sammen og skabe forbindelser og grønne rekreative områder. Det skal styrke tilknytningen til byen og styrke fællesskabet i byen og bymidten for byens borgere og besøgende. Den nye plan indeholder nye boliger, detail, erhverv, kulturhus og institutioner.

Nedbryd grænser og skab sammenhæng på tværs

Humlebæk Bymidte består af mange forskellige områder, funktioner og delkomponenter og fremstår i dag overordnet lettere usammenhængende. Visionsplanen skaber en levende og sammenhængende bymidte ved at nedbryde disse grænser og forbinde alle bymidtens delområder på tværs – både fysisk og mentalt, bl.a. ved at åbne lukkede funktioner og gøre dem synlige fra byrummene – eksempelvis centreret, biblioteket og Kulturstationen.

Udnyttelse af eksisterende bevægelser

Bymidten ligger placeret mellem tre vitale infrastrukturelle forbindelser – jernbanen, Fredensborgvej og Humlebæk Strandvej, som kan opleves som store barrierer for bymidten. I visionsoplægget indtænkes og gentænkes, disse infrastrukturelle forbindelser, så de medvirker til at generere byliv, aktivitet og mange besøgende til bymidtens mange eksisterende og fremtidige funktioner.

Werk nyhedsbrev