Middelgrundsfortet

En ny destination i Københavns Havn - Ungdommens Ø

Bygherre:
Middelgrundsfonden
Opgavetype:
Konkurrence, 1. præmie
År
2015
Samarbejdspartnere:
Polyform, Sangberg architects, Strunge Jensen ingeniører, Jørgen Nielsen ingeniører, Bertelsen & Scheving arkitekter og DBI

Fra lukket militærområde til offentlig attraktion

Middelgrundsfortet blev anlagt som en kunstig ø på den nordlige spids af Middelgrunden 1890-95 som et led i udbygningen af Københavns befæstning. I 1984 blev Middelgrundsfortet fredet, og i 1994 blev det fortidsmindebeskyttet. I 2015 overtog Middelgrundsfonden fortet med det formål, at lave det om til “Ungdommens Ø”

Middelgrundsfortets udfordring - mange gange, men ingen store rum

Konceptet for vores projekt er meget enkelt – det, der før var fortets bagside, åbner vi op ved at etablere to nye samlingsrum integreret i fortets volde mod Sverige. To minimale åbninger forbinder de nye samlingsrum med tunnelnetværket og skaber en samlet synergi mellem de nye rum og det eksisterende fort.

Resten af fortet restaureres blot, så historien bevares.

Et diskret, men effektivt greb

De to nye samlingsrum skal indeholde spise- og samlingssal, så der kan afholdes store arrangementer på øen. Rummene ligger i direkte sammenhæng med landskabet udenfor, så udendørs aktiviteter kan foregå i naturlig forlængelse af indendørs aktiviteter.

Begge rum får et fantastisk blik ud mod Øresund og Sveriges kyst og vil være attraktioner i sig selv – noget, der kan give Middelgrundsfortet en ny identitet som en åben og demokratisk ø.

Et landskab fuld af liv og muligheder

Landskabet på Middelgrundsfortet er præget af de mange kanonstillinger, der har formet det. De mange små “lommer”, der beskytter effektivt mod vinden, bevares og bliver udendørs opholdsrum.

På den flade bred mod Sverige etableres en stor teltplads, hvor spejdere kan holde lejr i tæt forbindelse med de to nye samlingsrum. I havnen etableres en ny badestrand og en række nye moler skaber mulighed for søsportsaktiviteter.

Fortets rum restaureres og gentænkes

De mange rum i fortet restaureres og bruges til gruppe- og workshoprum. En lang række rum, der indeholder historiske objekter bibeholdes, så man også i fremtiden vil kunne tage en rundtur i det historiske fort og få fortalt historien om fortet gennem tiden.

 

Rumstore møbler skaber fleksibilitet

Middelgrundsfortets oprindelige beboelsesrum, hvor soldaterne i sin tid boede, bliver aktiveret med rumstore møbler, der kan tilpasse sig antallet af beboere og giver en fleksibel udnyttelse af de smukke rum.

Werk nyhedsbrev