Vesterport

Et centralt beliggende og kulturelt hotspot

Type
Kommission
Sted
København
År
2016-
Samarbejdspartnere
COWI, Ingholt Ingeniører

Et dynamisk og kulturelt hotspot

I dag er Vesterport et trafiktungt, gråt og overset område i og omkring banegravene ved Vesterport station. Ved at forvandle det centrale område til en levende, attraktiv, grøn og trafikalt fredeliggjort bydel, vil det blive en bydel fyldt med urbant liv og aktivitet i en summende atmosfære forankret i Københavns hjerte. Vi kalder det fremtidige Vesterport for et kulturelt hotspot, der skal forbinde de omkringliggende byområder gennem en grøn og pulserende forbindelse fra Tivoli til Ørstedsparken og mellem Vesterbro og Indre By.

Varieret bebyggelse i harmoni med omgivelserne

Visionen for det nye Vesterport er, at den skal indskrive sig harmonisk i området ved at fortsætte Københavns særegne byudvikling. Derfor er bebyggelsen sammensat af en række forskellige bygninger, som tilsammen danner en klassisk Københavnsk karrébebyggelse. De varierende bygninger skaber en alsidig oplevelse fra gadeplan, hvor gården i midten af karréen bliver en offentligt tilgængelig, grøn oase med fortsat udsyn ned til togene.

Slanke tårne i dialog med Københavns skyline

København er kendt for sine karakteristiske tårne, der rækker op mod himlen fra den massive karréstruktur. I Vesterport er tårnbebyggelserne derfor også placeret som lys på en kage, hvor alle tårnene er tilstræbt et slankt volumen med forskellige udtryk – præcis som man kender dem fra Københavns skyline.

En tur op i himlen

Visionen omkring Vesterport er, at det skal skabe grønne og attraktive byrum, der byder på mange forskellige funktioner og rumligheder såsom aktive byrum med aktivitet døgnet rundt og stille byrum, hvor man kan få byens puls på afstand. De grønne rum bliver helt unikke oplevelser. Det hele kulminerer ved den fantastiske udsigt over byen fra Sneglehuset, som har offentlig adgang fra gårdrummet via en trappe på ydersiden af bygningen.

Mangfoldige funktioner skaber liv og aktiviteter døgnet rundt

Bebyggelsen indeholder en mangfoldighed af funktioner såsom internationale hotelfunktioner, kontorer for en række konsulenthuse samt wellness- og konferencefunktioner. Herudover findes der boliger, teater- og stationsfunktioner ved Vesterport Station. Det er en sammensætning af mange forskellige programmer, der overlapper hinanden og som giver området en mangfoldig puls samtidig med, at det naturligt indskriver sig med resten af byen.

Werk nyhedsbrev