Vesterport

Et kulturelt Hot Spot

Type
Kommission
Sted
Vesterport, København
År
2016-

Visionen for det nye Vesterport er at forvandle det trafiktunge, grå og oversete område omkring banegravene ved Vesterport Station til en levende, attraktiv, grøn og trafikalt fredeliggjort bydel. En bydel fyldt med liv og aktivitet i en summende atmosfære der både rækker ud i verden og er forankret i Københavns hjerte.

Vi kalder det fremtidige Vesterport for et kulturelt hot spot. Et hot spot der forbinder de omkringliggende byområder i en grøn og pulserende forbindelse mellem Tivoli og Østre Anlæg, mellem Vesterbro og Indre By.

En varieret bebyggelse i dialog med omgivelserne

Visionen for Vesterports nye bebyggelse er, at den skal indskrive sig naturligt i området ved at fortsætte den særlige københavnske måde at skabe by på. Bebyggelsen er derfor sammensat af en række forskellige bygninger, som tilsammen danner en klassisk københavner karrébebyggelse. Varierede bygninger langs gaderne skaber varierede oplevelser når man går langs facaden. Der skabes et præcist gaderum, og gården i midten af karréen bliver en offentlig tilgængelig grøn oase, hvor der fortsat vil være blik ned til togene.

Slanke tårne i dialog med Københavns skyline

København er kendt for sine karakteristiske tårne, der rækker op mod himlen fra den massive karréstruktur. I Vesterport er tårnbebyggelserne derfor også placeret som lys på en kage eller som tårne på en base. Alle tårnene er tilstræbt et slankt volumen og med forskellige udtryk, som man kender dem fra den københavnske skyline.

Attraktive offentlige byrum og en tur op i himlen

Visionen for de nye byrum omkring Vesterport er, at de er grønne, attraktive og byder på mange forskellige funktioner og rumligheder. Der er både plads til aktive byrum, hvor der er aktivitet døgnet rundt, og stille rum, hvor man kan få en pause fra byens puls. De grønne rum bliver en perlerække af oplevelser. Kulminationen på denne bliver den fantastiske udsigt ud over byen fra sneglehuset, som har offentlig adgang fra gårdrummet via en trappe uden på bygningskroppen.

Mangfoldige funktioner skaber liv og aktiviteter døgnet rundt

Funktionsmæssigt indeholder bebyggelsen en mangfoldighed af funktioner – internationale hotelfunktioner, kontorer for en række forskellige konsulenthuse samt wellness- og konferencefunktioner. Herudover findes der boliger, teaterfunktioner samt stationsfunktioner ved Vesterport station.  Med andre ord er denne bebyggelse sammensat af mange forskellige programmer, som overlapper hinanden og får området til at leve og indskrive sig naturligt med resten af byen.

Werk nyhedsbrev