Planerne skrider fremad – nye bo- og byggefællesskaber

Nyhed
25. oktober 2019

Læs om vores nye bo- og byggefællesskab på den gamle ISS-grund i Politiken Byrum:

https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7455260/Udvalg-godkender-nedrivning-af-tidligere-ISS-hovedkvarter-i-København

Området skal omdannes til en levende og grøn bydel – et moderne Klondike, som skal invitere til nye boformer, aktive fællesskaber og styrke identiteten og naboskabet i Nordvest.

Omdannelsen af ISS-grunden danner ramme om nye boliger, erhverv og grønne fællesskaber, hvor tagene og de mange gårdrum tages i brug som urbane haver. Samtidig bevares og gentænkes de tidligere værksteds- og garagebygninger ud mod Rentemestervej i respekt for områdets karakteristiske industrihistorie og som identitet for området.

Projektet er udviklet i samarbejde med We Do Democracy og Calum.

 

Werk nyhedsbrev