Jernbanebyen

En grøn og kreativ bastion med sjæl og karakter

Bygherre
Freja Ejendomme & DSB ejendomsudvikling
Opgavetype
Parallelopdrag
Areal
600.000 m2
Samarbejdspartnere
Via Trafik, Oluf Jørgensen, Rønnow, Aaen Engineering, Exometric og Briq
Visualiseringer
MIR

En bydel for alle

Visionen bag vores ”Jernbaneby” er at udvikle en levende bydel med sjæl og karakter. Med Jernbanebyen ønsker vi at introducere en ny type bykvarter, som emmer af industrihistorie og som indbyder alle til at indgå aktivt og naturligt i bydelens mangfoldige byrum og urbane fællesskaber. I Jernbanebyen summer det i fremtiden af ildsjæle, sportsentusiaster, familiehygge, skoleudflugter, forretningsbesøg og cyklister. Jernbanebyen er for alle – både til hverdag og til fest!

En naturlig del af byen

Med Jernbanebyen ønsker vi at introducere en inkluderende og aktiv bydel med et intensivt grønt byrumsnetværk, som motiverer til bevægelse og fællesskab på tværs af generationer og kulturer. Vi prioriterer byens bløde trafikanter og skaber en enestående sammenhængskraft med de nære nabokvarterer. Jernbanebyen er barrierefri og elegant integreret i resten af byen.

CO2 neutral og mærkbar bæredygtig

Vi sætter nye standarder for en bæredygtig byudviklingskultur, som er mærkbart for menneskets sanser, målbart for klimaet og CO2-regnskabet og konkret i den forstand, at de bæredygtige løsninger skal bidrage med en oplevelsesmæssig merværdi der et til at få øje på. Baseret på evidens og sund fornuft vil vi forbinde store ambitioner med pragmatiske løsninger og sikre, at Jernbanebyen bliver DGNB platin certificeret og bliver et forgangseksempel på en grøn, smart og CO2-Neutral bydel. En ny bydel centralt i København, hvor rammerne for det klimavenlige hverdagsliv bidrager til øget livskvalitet.

Historisk robust

Visionen er en strategisk helhedsplan, som kan udvikles i etaper, hver for sig eller samlet.

Derfor rummer planen en robust ”rygrad”, som samler byens energi og bevægelsesstrømme omkring en historisk akse med de steder hvor det giver størst værdi, at få mennesker til at mødes og bevæge sig. Når ”rygraden” er stærk, sammenhængende og fleksibel – kan både komplekse ejerforhold, svingende konjunkturer og etaper håndteres.

En historisk mulighed

Jernbanebyen er pakket med enestående rumligheder og eventyrlige historier. Historier som alle har det til fælles, at de har forbundet byer og mennesker igennem de sidste 120 år.

Skydebroer, grove værksteder, rumlige haller, ikoniske administrationsbygninger, vandtårne, lagre, trælader, magasiner og skure pragmatisk placeret, oser af sjæl og karakter. Hertil kan tilføjes grønne lommer med store, smukke og gamle træer.  Med andre ord har vi at gøre med en egenart, som ikke findes mage og bør værnes og transformeres til et nyt og enestående bykvarter.

Byliv med karakter

Visionen for Jernbanebyen er at skabe et attraktivt og mangfoldigt byliv, som spænder fra de helt stille og rolige beboelsesområder til områder med et aktivt og rigt by-og kulturliv.  

 Med kulturloopet skaber vi en byrumforbindelse, som er aktiv og udadvendt og som strækker sig fra Fisketorvets metro til Sydhavnen Station. I krydsningerne med de primære grønne forbindelser har vi placeret de primære torve og pladser for at samle energien og styrke bylivet og fællesskabet i Jernbanebyen. Ud mod alle primære pladser og torve er facaderne aktive og udadvendte. I jernbanebyen blomstrer både de brede og de smalle kantzoner med byliv og beplantning.

En aktiv bydel

Med Jernbanebyen udvikler vi en intensiv grøn bydel, som omsluttes af et grønt og rekreativt loop tilgængeligt for alle.

Det landskabelige terrænanlæg, som består af terrasserede volde, er en moderne fortolkning af Københavns karakteristiske fæstningsanlæg, som man blandt andet kender det fra Christianshavns volde.

 

En rekreativ vold

I hundredevis af år har man i planlægningen af vores byer brugt bearbejdning af landskabet til at beskytte mod diverse fjender.  I dag er disse smukke og landskabelige anlæg typisk rekreative forbindelser og attraktive oaser i hjertet af vores byer verden over.

Med Jernbanebyens Grønne og rekreative stiforløb med fremskudte bastioner ønsker vi, at vende områdets udfordring nummer ét – de støjplagede bagsider til 4 km med attraktive og rekreative forsider, hvor man kan bruge sin krop og bevæge sig frit.

Werk nyhedsbrev