Odense Havn

Fra industrihavn til en ny, central bydel i tæt kontakt med vandet

Type
Opdrag
Sted
Odense
År
2014-
Størrelse
26 Ha
Bygherre
Lindø Port of Odense A/S
Samarbejdspartnere
Polyform arkitekter, Sangberg Architects

En aktiv bydel for alle

Visionen er at skabe en tæt, mangfoldig og aktiv bydel for børnefamilier, singler, unge og ældre. En by for borgere, som søger fordelene ved at bo og arbejde midt i byen, hvor der samtidigt er mulighed for at udleve et kulturelt og aktivt fritidsliv både til vands og til lands. Odense Havn vil være en varieret og levende bydel med sjæl og karakter. Derfor skal havnens nye bykvarterer udvikles med dyb respekt for de enkelte områders egenart og sikre stærk sammenhængskraft med de tilstødende områder.

Et byrum med historiske elementer

Den indre del af Odense Havn er i dag en blanding af ældre bygninger og pakhuse – og nyt byggeri og nye byrum. Sporene fra den tidligere industrihavn kan ses i de forskellige typer bygninger, materialer, store skalaspring, bolværk, skinner og kraner m.m. Det er vigtigt at bevare en stemning af industrihavn med en vis råhed og variation i bygningstyper og størrelser. Dette uden at gå på kompromis med den gode kvalitet af boliger, arbejdssteder, udendørs opholdsarealer og byrum.

Havnen består af elleve unikke kvarterer

Byggeri og byrum udformes i tæt samspil med omgivelserne, og som helhed tilstræbes et varieret byområde, hvor det enkelte delområde har sin egen karakter og identitet. Det giver en unik og levende kvartersammenhæng med egen identitet, alt imens havnen og byen bindes tættere sammen.

Byens Ø

Et eksempel er Byens Ø. Et kvarter, som bygger på inspiration af Astrid Lindgrens Villa Villekulla, hvor det karakteristiske for huset er, at det er farverigt og hælder. Her skal der være plads til et mix af funktioner, materialer, farver og aktiviteter. Øen skal opfattes som et samlet byrum, men med variation af hårde belægninger, ligesom nicher og rum varierer meget i størrelse og brug. Ligeledes skal ca. 30% af øen beplantes med grønne områder/elementer for at understøtte det kreative og grønne miljø.

Siloøen

Siloøen skal være en destination for hele byen – året rundt. Her kan man opleve himmel og havn, og her bor man, hvis man både ønsker et liv på vandet og helt oppe under skyerne. Kvarteret ligger som spidsen i inderhavnen med vand på alle sider. Siloøens bebyggelse er høj og markerer sig i havnen, som siloerne altid har gjort. Kvarteret præges af stor landskabelig værdi. En urban strandpark med udsigt over havnebassiner, lystbådehavnen og skoven i vest.

Bryggen

På kanten til vandet og på grænsen til skoven er området karakteriseret af en grøn, beplantet nord- og sydgående promenade. Her er tæt kontakt til havnebassinet og dets vandakviteter. Omkring den eksisterende kran udvider promenaden sig til en mindre plads, hvor solen kan nydes samtidig med, at der er kontakt til vandet. Området fremstår grønt med eksempelvis trærækker langs vejene, og de eksisterende havneelementer bevares i videst mulig omfang.

En klimatilpasset havn

Med denne masterplan for Odense Havn øges fortætningen, så der kan bygges i alt ca. 2.500 nye boliger i havneområdet alt imens bylivet og aktiviteterne forstærkes samt tryghed og tilgængelighed i området sikres. En klima tilpasningsplan er integreret i masterplanen i forhold til skybrud og stormflod med fokus på kystbeskyttelse og regnvandsløsninger.

Werk nyhedsbrev