Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Nyhed
20. december 2017

2017 har været et begivenhedsrigt år i både ind- og udland

2017 har budt på et hav af spændende oplevelser med mange nye samarbejder og projekter i både ind- og udland. WERK blev i 2017 inviteret til syv arkitektkonkurrencer og kan med stolthed sige, at vi vandt dem alle.

Udover de syv projekter, har vi glædet os meget over, at de første beboere er flyttet ind på Grønttorvet i Valby, at vores rækkehusprojekt i Jenfelder Au i Hamborg er gået i jorden og ikke mindst, at der her har været politisk opbakning til kvalificering af visionen for overdækningen af Banegraven i hjertet af København.

I 2018 ser vi derudover blandt andet frem til at gå i jorden med Hamborgs nok mest ambitiøse børnehave, med et kreativt bolig- og erhvervshus i Hafencity, med et legende LAR- og byrumsprojekt på Østerbro – og ikke mindst ser vi frem til at realisere et enestående boligprojekt på kanten af Kronløbsbassinet i Nordhavnen.

Inden julefreden sænker sig over tegnestuen, vil vi igen takke for alle de gode samarbejder i det forgangne år, og ser frem til at mødes igen og udfolde fælles visioner i 2018.

Werk nyhedsbrev