WERK har løsningen – København har masser af plads til boldbaner og et aktivt foreningsliv 

Nyhed
7. august 2018

I takt med at København vokser og fortættes, indskrænkes børns og voksnes muligheder for sport og bevægelse. Vi bliver flere og flere Københavnere om de samme idrætsfaciliteter og det er blevet langt vanskeligere, og ikke mindst dyrere, at finde plads til nye pladskrævende boldbaner og idrætsanlæg i den fortættede by. Dette faktum betyder uendelige ventelister til et aktivt foreningsliv med adgang til idrætsfaciliteter og boldbaner.

Sammenligner man København med det øvrige Danmark, forholder det sig således, at København har en foreningsprocent, som er betydeligt lavere. Konsekvensen heraf er til at føle på, da det betyder mindre fysisk bevægelse og færre rammer for fællesskab. Det er derfor på tide, at vi kigger os omkring og udnytter det enorme potentiale der ligger lige foran os.

“Fremfor at tænke i traditionelle baner, bør vi tænke ud af boksen og placere de efterspurgte og pladskrævende idrætsfunktioner oven på hinanden og på denne måde åbne nye muligheder for et aktivt og vertikalt foreningsliv i den tætte by - og kombinerer man de vertikale boldbaner med andre aktiviteter såsom nyttehaver og bydelsterrasser vil det være muligt at skabe nogle ganske enestående idræts- og aktivitetsmuligheder for alle byens borgere”


Thomas Kock, kreativ direktør i WERK

Det vertikale idræts- og foreningsliv

Fremfor at optage enorme arealer til kun én enkelt boldbane foreslår WERK at placere fem, syv eller endnu flere multifunktionelle faciliteter oven på hinanden og på denne måde udnytte den sparsomme plads, som vi har til rådighed.

Hvis man skal opnå maksimalt udbytte af sportstårnet vil det give mening at placere det i de tætte byområder, hvor der er færrest m2 byrum og idrætsfaciliteter pr. beboer. Gør man det vil det altså være muligt at 5, 7 eller 10 doble aktivitetsmulighederne og områdets byrumskvaliteter, i et åndedrag. Og tænker man oven i købet kulturelle, multifunktionelle og overlappende idrætsfunktioner – ja så er mulighedsfeltet enormt for aktivitet, bevægelse og ikke mindst vigtigt fællesskab.

“Kigger man sig konkret omkring, vil man nemt kunne forestille sig sportstårnet mange steder i byen. Hvorfor ikke udnytte Baneterrænet og Kødbyen på Vesterbro, Nørrebroparken og Metrostationsforpladserne på Nørrebro og hvorfor ikke udnytte mulighederne på Kalvebod brygge eller på de store åbne parkeringspladser i Ørestaden? Toftegårds Plads i Valby eller vandfladen i havnen er også oplagte muligheder for mere boldspil og idræt i byen”


Thomas Kock, kreativ direktør i WERK

Werk nyhedsbrev