WERK skal tegne skybrudssikker oase på Østerbro

Nyhed
24. januar 2017

WERK har vundet den indbudte konkurrence om et nyt byrum på Carl Nielsens Allé på Østerbro

Med et enkelt arkitektonisk greb, en Ø placeret midt på stenbroen, bliver både trafikale, miljømæssige og ikke mindst bymæssige udfordringer vendt til et stærkt, sanseligt byrum der samler alle de modsatrettede naboskaber. Et byrum der både respekterer de eksisterende kvaliteter, den historiske arkitektur med dets aksiale anslag, og de øvrige naboers ønske om at åbne op og vende livet ud mod byen igen.

Det nye byrum, Oasen, åbner op for en række nye muligheder og fælleskaber

Og ikke mindst vil vinkælderen og ølbryggeriet i bunkerne nu blive en endnu mere synlige og aktiv del af områdets særlige oplevelser. I Oasen er der både plads til leg og aktivitet og rum til fordybelse – alt sammen forenet i en vild og foranderlig bynatur.

Som i en oase vil vandet være et element der er bærende for planter, dyr og mennesker året rundt.

Byrummet vil, som del af skybrudsplanen, give oplevelser med vand både i dagligdagen og ved skybrud, oplevelser der kan etablere fællesskaber på tværs af de forskellige brugergrupper i området.

Projektet forventes færdigt ultimo 2018 og er udviklet i samarbejde med NIRAS. Bygherre er Københavns Kommune.

Werk nyhedsbrev