WERK tegner spektakulært vandfald i Carlsberg Byen

Nyhed
21. september 2017

Vandet som udgangspunkt for det nye byrum

Otillia Jacobsens Plads, der bliver ét af Carlsberg Byens nye, centrale byrum, er stedet, hvor den oprindelige kilde udsprang – og dermed udgangspunktet for Carlsbergs lange historie. Det var her man fik det gode vand til ølbrygningen, og det gode vand var faktisk grunden til at Carlsberg anlagde bryggeriet netop her.

Vandet skal derfor være pladsens primære fortælling – og et vandfald bliver derfor byrummets helt centrale oplevelse. Et vandfald der ikke findes lig andre steder i København, og måske Danmark. Vandfaldet bliver foranderligt og poetisk – om sommeren som et spektakulært vandfald, om vinteren som et frosset isspejl fuld af iskrystaller, der fortolker overgangen fra flydende til fast på foranderlig vis.

Byrummet som et Haikudigt

Byrummet tager udgangspunkt i et meget enkelt greb, som et Haikudigt, med tre snit, en cirkel og en flade. Vandfaldet, som er placeret på pladsens øverste flade, bliver definerende for pladsen og dermed udgangspunktet. Herfra løber en strøm af vand i et vandløb ned over pladsen gennem Paulas Passage, hvor vandet poetisk følger terrænets fald

Mulighed for ophold i en tæt bykontekst

Vi forestiller os, at børn kan løbe ned ad trapperne sammen med deres papirbåde i det smalle vandløb. Pladsen er, foruden vandelementerne, indrettet med grupperinger af let løvede træer, hvor siddeelementer skaber mulighed for ophold i den tætte bykontekst.

Ud over Ottilia Jacobsens Plads, står WERK også bag Francisca Clausens Plads i Carlsberg Byen, der er under projektering, og planlagt færdig sommeren 2018.

Werk nyhedsbrev