Middelgrundsfortet

En ny destination i København - Ungdommens Ø

Opgavetype:
Konkurrence, 1. præmie
Bygherre:
Middelgrundsfonden
Status:
Igangværende
Samarbejdspartnere:
Bertelsen & Scheving arkitekter, polyform, sangberg, Strunge Jensen ingeniører, Jørgen Nielsen ingeniører og DBI
Størrelse
50.000 m2
År
2015-

Middelgrundsfortet er verdens største kunstige ø med et areal på omkring 50.000 m2.

Fortet er beliggende ud for Københavns Havn på Middelgrunden og blev bygget fra 1890-1894 som en del af Københavns befæstning. Datidens etableringsomkostninger svarer til prisen for den nutidige etablering af Storebæltsbroen, og er en enorm ingeniørmæssig bedrift.

Middelgrundsfonden skaber "Ungdommens Ø"

Øen blev i 2015 købt af Middelgrundsfonden, startet af spejderbevægelserne i Danmark, med støtte fra Nordeafonden og A.P. Møllers fond med det formål, at omdanne øen til ”Ungdommens Ø”.

For at skabe klarhed om hvordan fortet kan bruges fremadrettet, udskrev Middelgrundsfonden en konkurrence i efteråret 2015, som WERK vandt sammen med en række gode samarbejdspartnere.

Skitseprojektet - restaurering af fortet og nye bygninger mod havnen

I den efterfølgende dialog med Kulturstyrelsen blev projektet ændret, og det nuværende skitseprojekt der ligger til grund for den kommende realiseringsproces, er således en viderebearbejdning af de indledende skitser og ideer til et nyt projekt. Et projekt hvor Middelgrundsfortet restaureres og der kun sker mindre ændringer i den eksisterende bygningsmasse.

 

Spisehuset er Middelgrundsfortets nye fællesrum

Spisehuset består af en række nye bygninger, der erstatter eksisterende af dårlig kvalitet i forlængelse af Middelgrundsfortets imponerende facade mod København.

Spisehuset åbner sig op mod udsigten, og bliver et smukt rum der inviterer til udfoldelse og aktivitet. Facaden består af en række høje skodder, der kan skærme bygningen når den ikke er i brug, og som samtidig fungerer som solafskærmning.

Workshop- og grupperum i det eksisterende fort

De større rum, der befinder sig i det oprindelige fort, restaureres så de kan anvendes til workshop- og grupperum. Der etableres nye, bæredygtige  installationer overalt i Middelgrundsfortet, så “Ungdommens Ø” også bliver en bæredygtig ø.

Rumstore møbler skaber fleksibilitet

Middelgrundsfortets oprindelige beboelsesrum, hvor soldaterne i sin tid boede, bliver aktiveret med rumstore møbler, der kan tilpasse sig antallet af beboere.

.

Werk nyhedsbrev