Godsbanearealet

Ny skybrudssikret bydel i Aalborg

Type
Helhedsplan, byrum og park
Sted
Aalborg
År
2011-2023
Størrelse
30 Ha
Samarbejdspartnere
Cenergia, Niras
Bygherre
DSB Ejendomsudvikling og Grundejerforeningen Godsbanearealet

Den historiske kontekst som udgangspunkt

Aalborg er, ligesom resten af Danmark, skabt af isen, vinden og vandets flytning og bearbejdning af materialer, hvilket karakteriserer byens omkringliggende landskab. I dette landskab ligger Godsbaneterrænet som en horisontal landskabsflade i en tidligere ådal.

Områdets historiske spor bevares i nye rammer

Områdets historie viderebringes ved genanvendelse af kulturarvselementer som belysningsmaster, spor, gamle belægninger og tekniske anlæg, så der fortælles en historie om en svunden epoke, der samtidig bliver en del af de nye byrums karakter.

En bæredygtig kamp mod vandet

Der er skabt en robust identitet for bydelen, ved at fremhæve Godsbanearealets industrielle historie og bygget videre på områdets kulturhistoriske spor og strukturer. Godsbanearealets friarealer er et af landets største skybrudssikrede områder, hvor omfattende regnvandsløsninger er omdrejningspunktet for planlægningen af området.

Bygningerne har grønne tage, som ligeledes forsinker regnvandet mod kloaksystemerne. Sportsbaner, græsplæner og bassiner er placeret i niveauer, så bassinerne opmagasinerer regnvand i ekstreme skybrudssituationer.

Mere end bare afledning af vand

Udover regnvand vil Godsbanearealet også facilitere store mængder aalborgensiske studerende, som vil læse på VUC, SOSU-uddannelserne og Aalborg Studenterkursus. Alle får til huse i den nye bydel, ligesom ungdoms- og familieboliger og erhvervslejemål vil blive bygget i de efterfølgende faser af områdets udvikling.

Landskabet som skelet for en fremadrettet bydel

Projektet bruger landskabet som skelet og ramme for områdets videreudvikling, hvor gamle arealer flettes med nye. Det bliver en ny bydel, der naturligt binder den indre by sammen med de ydre dele af Aalborg.

Werk nyhedsbrev