Klimatilpasningsprojektet på Carl Nielsens Allé er godt på vej

Nyhed
19. februar 2018

Regnvandet som en del af byrummets kvaliteter

Snart går gravemaskinerne i jorden, og vores byrumsprojekt på Carl Nielsens Allé på Østerbro i København realiseres.

Konceptet ”Fra asfaltjungle til oase” bygger på idéen om et grønt byrum der integrerer bynatur og byliv med løsninger til lokal klimatilpasning.

Med et enkelt arkitektonisk greb, en ø midt på stenbroen, skabes en grøn oase, hvor både trafikale, miljømæssige og bymæssige udfordringer bliver vendt til et stærkt og sanseligt byrum. Oasen består af et højt- og et lavtliggende område forbundet af et enkelt stisystem. Ved skybrud opmagasineres vand i de lavtliggende områder, og den grønne oase bliver til et blåt bassin.

På Carl Nielsens Allé vendes regnvandets udfordringer dermed til et potentiale og en ressource for områdets brugere. Regnvandet hilses velkommen, og indgår som en integreret del af områdets identitet og sanselige oplevelse.

Vi er glade for at være en del af Københavns Kommunes vigtige og ambitiøse klimasikringsplan, som vil sikre at fremtidens byrum er med til at skabe værdi og glæde for alle.

Du kan læse meget mere om vores vand- og byrumsprojekt her.

Werk nyhedsbrev