Creative Blobs

Ét sammenhængende landskab bestående af flere oaser

Type
Gårdrum
Sted
Hamborg, Tyskland
År
2017-
Størrelse
2500 m2
Bygherre
Garbe Immonilien-Projekte GmbH, Baugemeinschaft HalbInsulaner
Opgavetype
Indbudt konkurrence, 1. præmie
Status
Under opførelse

En moderne fortolkning af Elben

Creative Blobs er en moderne fortolkning af Elbens oprindelige tidevandslandskab. De bløde former, farver og dufte genintroduceres til gavn og glæde for børn, voksne og byens mangfoldighed. Creative Blobs er ét sammenhængende landskab underinddelt i tre oaser. Hver oase rummer forskellige oplevelser og funktioner, som underbygger et attraktivt og grønt liv i byen.

Attraktive og sammenhængende gårdrum

De tre gårdrum bindes sammen af det gennemgående landskab inspireret af flodlandskabets organiske former, sammenfletninger og naturtyper. Det slyngede formsprog hjælper til at underinddele gårdrummene med mange nicher til blandt andet siddeophold, cykelparkering, muligheder for leg samt plads til plantebede. Gennemgående for de tre gårdrum er, at de er niveaufri, grønne og varierer i rumligheder til gavn for forskelligt brug.

De grønne oaser

De to grønne oaser, “der Gartenhof” og “der Wohngarten”, som ligger i udstrækning til det centralt placerede gårdrum, består af en intensiv beplantning og et slynget stisystem, hvor der placeres funktionelle elementer som legemøbler, soppebassiner, urtehaver, grillplads og siddepladser. Landskabets varierede rum inviterer til bevægelse, uformelle mødesteder og udsigtspunkter mod havnen. Funktioner til glæde for fællesskabet.

Det tætte grønne landskab placeres helt op til stueetagernes terrasser for at sikre størst mulig ro samt skabe en naturlig afstand til livet og fællesskabet.

“Gennemførelsen er overbevisende, og den rumlige tilgang skaber både interessante og karakteristiske identiteter for beboerne og brugerne.”


Udtalelse fra dommerbetænkningen

Det centrale og multifunktionelle rum

I det centralt placerede gårdrum, “der Kreativhof”, ændrer landskabet sig fra at være overvejende grønt til hovedsageligt at være belagt. Den store samlende flade er åben og kan rumme et hav af funktioner og events. Betonfladen og mødestedet er et fleksibelt gulv, som kan bruges til eksempelvis fællesspisning, loppemarked, leg og fester. Sammen med store funktionelle elementer, som de multifunktionelle bordtennisborde, skaber betonen samling i gårdrummet uden at dele det op rent fysisk. I overgangene mellem grus og beton etableres cykelparkering til brug for kontorerne.

Havnens industrihistorie som inspirator

Alle de funktionelle elementer placeret i de intensive grønne oaser udføres med et skulpturelt udtryk i mørke, tilnærmelsesvis sorte materialer. Dette arkitektoniske greb vil skabe kontrast og underbygge gårdrummenes slægtskab, poetiske klang og trække referencer til havnens industrihistorie.

I de grønne oaser vil stierne udføres i grus, og det centralt beliggende gårdrum vil blive belagt i beton. De mere urbane befæstelser står i kontrast til de naturlignende beplantninger, hvormed de trækker linjer til dagens industrielle havn.

Werk nyhedsbrev