Horbelev Kulturgård

Fra nedlagt folkeskole til lokalt kraftcenter

Type
Konkurrence, 1. præmie
Sted
Horbelev, Danmark
År
2013-2016
Størrelse
1.000 m2
Samarbejdspartnere
Sangberg architects, Lemming & Eriksson, Svava Riesto, Nordøstfalsters Fremtidsforening
Bygherre
Lokale- og Anlægsfonden

En tilbygning, der skaber fællesskab og sammenhold

I landsbyen Horbelev på Falster brugte børn, unge og ældre byens nedlagte skole til et væld af forenings- og idrætsaktiviteter. Brugerne manglede dog et stort fælles rum, der kunne skabe et centrum for de mange aktiviteter – og samtidig være et identitetsgivende element for lokalområdet.

Derfor blev skolen omdannet til en kulturgård; en cirkulær tilbygning, der binder den tidligere skolens bygninger sammen i ét åbent, tilgængeligt og fælles centrum.

En synliggørelse af fællesskabet og kulturlivet

Visionen med Kulturgården er at synliggøre kulturlivet og styrke muligheden for at de mange brugere kan møde hinanden – og dermed styrke deres sociale fællesskab. I den nye tilbygning kan man se og møde hinanden og blive inspireret af alt der sker.

Horbelev Kulturgård er en åben og fleksibel bygning, der i sin udformning fordrer til at mange kulturelle funktioner og aktiviteter flyder sammen i inspirerende overlap.

Med himlen som loft

Kulturgården er både tiltænkt hverdagslivet og festen. Med den nye tilbygning kan lokalsamfundet have glæde af de mange synergier og overlappende funktioner i hverdagen. Eller de kan have tematiserede og større begivenheder.

De historiske facader i de eksisterende bebyggelser er åbnet op mod den nye tilbygning for at opnå en sammenhængende bebyggelse og maksimal synlighed. Det åbne og fleksible gårdrum i midten af bebyggelsen har himlen som loft – i fysisk og overført betydning.

Et multifunktionelt rum med plads til alle

I Kulturgårdens hjerte kan man lytte med, når det unge rockband øver, slutte sig til banko, prøve nye former for idræt eller spille spil med børnene fra SFO’en. På den måde flyder Kulturgårdens forskellige funktioner ud og overlapper hinanden – til inspiration for alle.

Synergi mellem eksisterende og nyt

Kulturgårdens køkken og nye café er bebyggelsens hjerte og mest centrale funktion, som er placeret i overgangen mellem den tidligere skole og den nye bygning. Det skaber synergi mellem opholdet i caféen og de andre funktioner og aktiviteter.

Et indbydende og ærligt rum

Tilbygningens bløde formgivning skaber maksimal synlighed og transparens i huset, samtidig med at det skaber kontrast til de eksisterende bebyggelser. Det fortæller en ærlig historie om de historiske spor og Kulturgårdens tilblivelse og proces.

Kulturgården inviterer de mange brugere ind – som en slags kulturel og social centrifuge. Den synlige trækonstruktion giver et indbydende, intimt og ærligt hus med referencer til de omkringliggende smukke skove.

Werk nyhedsbrev