Stubkaj

Et levende ankerpunkt centralt placeret i Nordhavnen

Type
Parallelopdrag, 1. præmie
Sted
København, Danmark
År
2017-2023
Størrelse
ca. 12.000 m2
Samarbejdspartnere
Drees & Sommer Nordic
Bygherre
Walls A/S, Nordkranen A/S
Bæredygtighedsmål
DGNB Guld certificeret

Indbyder til fællesskab

Idéen bag Stubkaj er at skabe et enestående hus, der fungerer som et levende og pulserende omdrejningspunkt centralt placeret i Nordhavnen. Et ankerpunkt, der understøtter Nordhavnens overordnede målsætning om at skabe en levende, dynamisk og bæredygtig by for alle. En åben, udadvendt og legende stueetage indbyder til besøg, møder og ikke mindst nye fællesskaber i tæt forening med havnens sjæl og karakter.

Bidrager til det maritime liv

De fire forskellige byrum i bygningen inddrages ved hjælp af transparens og ”indposninger” i facaden, der skaber rumlige oplevelser og nicher for ophold til gavn og glæde for bylivet – hele vejen rundt om bebyggelsen. Stueetagens åbne og levende udtryk bidrager til det gode liv ved vandet for områdets og husets beboere, men også fra udefrakommende. Bygningens faciliteter understøtter de mange funktioner, som kan foregå på vandet med rum for udfoldelse, klubdannelse, foreningsliv og det aktive liv på, ved og i havnen.

“Udearealerne er integreret i og trukket ind under bygningen på en meget overbevisende måde, der fx tillader at robåde og kajakker m.m. kan gøres klar til sejlads under de overdækkede områder og styrker forbindelsen mellem aktiviteterne inde og ude, ligesom det vil være muligt at trække byrummenes beplantning med ind under bygningen”


Udtalelse fra dommerkomitéen

En levende facade

Som kontrast til havnens åbne vidder og store skala, er gårdrummet i midten af karrébebyggelsen intensivt beplantet. To store udsparinger i gårdrummet formidler en poetisk adgang til byens flow og livet på vandet. Ved hjælp af arkitektoniske virkemidler skaber facaden et horisontalt og let udtryk, som adskiller bygningen fra de omkringliggende kvarterers byggestil og udtryk. Facaden er tegnet indefra og ud, hvilket betyder, at variationen i boligerne bliver til naturlige skift i facadens rytme, og med livet på altanerne smelter det sammen med livet i byrummene.

Bæredygtige boliger - både socialt og miljømæssigt

Udover at bygningen skal DGNB-certificeres, er der også et øget fokus på komfort og sociale aspekter af huset samt materialecyklusser og miljøpåvirkning. Genbrug af materialer bidrager til en bedre cirkulær økonomi i en større skala, ligesom sundt indeklima skabes ved brug af sunde, afgasningsfrie og bæredygtige materialer som eksempelvis bambusparket i stedet for eg og silikatmaling i stedet for plastmaling. Grønne og blå fællesskaber skabes via fælles opholdsarealer, der bidrager til et stærkere tilhørsforhold for beboere. Det betyder en levende bygning, som bliver brugt og passet på af husets brugere.

I tråd med havnens tradition

Materialerne, overfladerne og inventaret i byrummet er baseret på robuste materialer i tråd med havnens tradition såsom beton, asfalt, hårdt træ og stål. Disse materialer tåler klimaet ved vandet, ældes smukt og løser de funktionelle behov på bedste vis. Stueetagens facade skaber en varm kontrast til husets øvrige lyse udtryk og er inspireret af Københavns bådhuse med sine store træporte, der smukt formidler den flydende overgang fra inde til ude.

Werk nyhedsbrev