Ringen er sluttet på Carl Nielsens Allé

Nyhed
9. april 2023

Det multifunktionelle kantelement, der definerer den kommende oase på Østerbros stenbro, er nu etableret. Dermed er Carl Nielsens Allé et skridt nærmere at blive et levende og legende, grønt byrum, der forener natur, byliv og klimatilpasning i et af Københavns hyggelige brokvarterer.

Vi er i fuld gang med at forvandle Carl Nielsens Allé fra en kedelig asfaltjungle til en frodig og biodivers oase. Det kommende grønne åndehul defineres af et multifunktionelt kantelement, der fungerer både som adskillelse mod trafikken, opholdsmøbel og vandvej. I tørvejr som et sted til ophold og leg – i regnvejr som en vandkanal, der bl.a. leder tagvand fra Svanemøllehallen til de permanente bassiner og grønne områder i oasens sydligste del. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen er bygherre på projektet, der er et af de ca. 300 skybrudsprojekter, som Københavns Kommune anlægger i samarbejde med HOFOR frem mod 2036.

Werk nyhedsbrev