Stor interesse for udviklingen af en ny bæredygtig by i Herfølge Vest

Nyhed
3. juni 2022

Visionsplanerne for et grønt og levende Herfølge Vest er blevet godkendt af Køge kommune.

Vi er lige nu i fuld gang med at få vores planer ind i den nye kommuneplan i samarbejde med forvaltningen. Næste skridt er lokalplanlægningen af de enkelte kvarterer.

Som en vigtig del af denne proces har vi afholdt stormøde og workshop i kommunen, hvor vi præsenterede udviklingsplanerne for alle de vigtigste interessenter og borgere. Heriblandt også en begejstret Borgmester, Marie Stærke, der på mødet bifaldt det store fremmøde af engagerede borgere og politikere – og den brede opbakning til den kommende attraktive bydel, som er i støbeskeen.

Målet med Herfølge Vest er at skabe et nyt, grønt og levende byområde, som styrker relationer mellem mennesker og generationer i tæt samspil med naturen. Det er tanken, at den nye bydel skal være et samfund, hvor beboerne hver især bidrager med det, som de kan – og altid til glæde for fællesskabet.

WERK bidrager med den bæredygtige byplanlægning, hvor en del af ambitionen er at bygge med materialer – som fx ler, halm og træ, der i forvejen findes og skal dyrkes i området. Den nye bydel summer allerede af liv, og det skyldes bl.a. byplanlægger Lise Palm og Peter Aalbæks store engagement i området og de seriøse ambitioner om at skabe det gode, bæredygtige liv i pagt med natur og mennesker. Se mere om Aalbæks Lillesyd og de første tiltag her.

Projektet udarbejdes i tæt samarbejde med Herfølge Borgerforening og Vandkunsten. Vi regner med opførsel af 1200-1400 boliger i området, og vi går efter at være i jorden med den første del efterår 2023.

Werk nyhedsbrev