Franciska Clausens Plads

Et attraktivt byrum i historiske omgivelser

Type
Konkurrence, 1. præmie
Sted
København, Danmark
År
2016-2020
Størrelse
3.000 m2
Samarbejdspartnere
Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører
Bygherre
Carlsberg Byen

Svært tilgængeligt terræn til attraktivt byrum

Franciska Clausens Plads ligger centralt placeret i Carlsberg Byen, hvor den er omkranset af de eksisterende og meget karakteristiske industrielle bygninger som Maskincentralen og Kedelhallen. Begge bygninger er næsten 100 år gamle, fredet og af høj arkitektonisk værdi. For fremtiden vil deres primære anvendelse vedkomme kulturelle og institutionsorienteret funktioner, der alle er meget udadvendte. Det betyder, at byrummet omkring Franciska Clausens Plads skal sikre en god interaktion mellem anvendelserne i bygningerne og til funktionerne og bylivet i byrummet, der præges af et markant niveauspring.

En inkluderende plads

Designet af pladsen tager udgangspunkt i Franciska Clausens kunst og formsprog, hvor forslaget indeholder en samlende flade, der optager og bearbejder de store terrænspring. Eksisterende træer bevares og skaber sammen med tre cirkulære former, hvoraf én eller flere udformes som vandkunst, et levende og inkluderende byrum med optimale betingelser for aktiviteter, færdsel og ophold på pladsen – både om dagen og om aftenen. Her vil funktionerne fra de omkringliggende bygninger blive trukket ud i byrummet i en naturlig, aktivitetsrig forlængelse.

Niveauspring som potentiale

Franciska Clausens Plads bliver, på grund af byrummets markante niveauspring, præget af trapper og ramper, der giver et meget varieret og levende udtryk i og omkring pladsen. Ved Kedelhallens hovedindgang, på den østvendte side, vil der etableres en ankomsttrappe med sidde- og opholdsmuligheder. En skrående flade etableres foran Maskincentralen, hvor rampen bliver et aktiv på pladsen, fremfor den barriere den udgør i dag. Oplagt for ophold af især skatere. I overgangen fra den skrående flade til Maskincentralen placeres et trappe- og siddeelement med mulighed for ophold ved den solbeskinnede facade – en sollomme for brugere og områdets beboere.

Spejlbassiner og lyskunst

Pladsens hovedattraktioner udgøres af et eller flere spejlbassiner i forskellige størrelser i tæt harmoni med de eksisterende træer, der poetisk skaber variation og luft i byrummet samt af lyskunst placeret på Maskincentralens facade. Vandspejlene inviterer til ophold og leg og vil afspejle de omkringliggende bygninger om dagen, imens de gengiver og iscenesætter lyskunstens rolige skær om aftenen.

Detaljerig belægning

Belægningen tager, ligesom resten af pladsen, udgangspunkt i Franciska Clausens værker og formsprog i form af betonfliser i forskellige toner, nuancer, materialitet og teksturer. Cirkulære metalfliser vil give belægningen en høj grad af stoflighed og detaljerigdom kendetegnende for de eksisterende bygninger. Både trin og ramper udføres med samme farve og overflade for at skabe en samlende flade.

Werk nyhedsbrev