Ottilia Jacobsens Plads

Et vand- og byrum i det nye Carlsberg Byen

Type
Konkurrence, 1. præmie
Sted
København, Danmark
År
2017-
Størrelse
4.500 m2
Bygherre
Carlsberg Byen
Samarbejdspartner
Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører

Hvor det hele startede

Otillia Jacobsens Plads, der bliver ét af Carlsberg Byens nye, centrale byrum, er stedet, hvor den oprindelige kilde udsprang – og dermed udgangspunktet for Carlsbergs lange historie. Det var her, man fik det gode vand til ølbrygningen, og det gode vand var grunden til at Carlsberg anlagde bryggeriet netop her.

Vandet skaber attraktionerne

Vandet skal derfor være pladsens primære fortælling – og et vandfald bliver derfor byrummets helt centrale oplevelse. Et vandfald, der ikke findes lig andre steder i København, og måske Danmark. Vandfaldet bliver foranderligt og poetisk – om sommeren som et spektakulært vandfald, om vinteren som et frosset isspejl fuld af iskrystaller, der fortolker overgangen fra flydende til fast på foranderlig vis.

Byrummet som et haikudigt

Byrummets samlede greb tager udgangspunkt i et meget enkelt greb, som et haikudigt med tre snit, en cirkel og en flade. Vandfaldet, som er placeret på pladsens øverste flade, bliver definerende for pladsen og dermed udgangspunktet. Herfra løber en strøm af vand i et smalt vandløb ned over pladsen gennem Paulas Passage, hvor vandet poetisk følger terrænets fald.

Mulighed for ophold i en tæt bykontekst

Vi forestiller os, at børn kan løbe ned ad trapperne sammen med deres papirbåde i det smalle vandløb. Pladsen er, foruden vandelementerne, indrettet med grupperinger af letløvede træer, hvor siddeelementer skaber mulighed for ophold i den tætte bykontekst.

En serie af unikke byrum

Projektet Ottilia Jacobsens Plads er et led af et større landskabelig program, der også inkluderer to gårdrum tilknyttet henholdsvis Theodora Hus og  Caroline Hus, der begge har tilgang til den historiske plads gennem smalle passager. Gårdhaverne karakteriseres som rolige og hjemlige rum for beboerne med plads til pause fra det intense bykvarter, hvorimod Ottilia Jacobsens Plads med sit urbane udtryk og offentlige tilgang giver næring til sociale aktiviteter, ophold og udfoldelse.

Gårdrummet ved Theodora Hus

Gårdrummet omkring Theodora Hus karakteriseres af kontrasten mellem det urbane og industrielle på pladsen og det frodige og nære i gårdrummene. Selvom gårdrummene bliver betragtet som en pause fra det intense bykvarter, er der stadig plads til ophold og leg. Små grønne lommer findes i ydercirklen af den centrale plads, hvor man nyder en kop kaffe i et intimt, grønt rum midt i byen.

Gårdrummet ved Caroline Hus

Gårdrummet bliver karakteriseret af dets skiftende udtryk fra dag til nat, da otte lyshuller vil træde frem i mørket med belysningen fra kælderen under gårdrummet. En skrående græsflade med fritstående træer skaber rum til ophold og leg og skaber samtidig tilgængelighed til lejlighederne i et hævet område. Terrasserne til lejlighederne i stueetagen kommer til at ligge i et frodigt græslandskab, som er med til at sikre beboerne et privatliv samtidig med, at de er en naturlig del af det samlede landskab.

Werk nyhedsbrev