Ottilia Jacobsens Plads

Byens nye poetiske vand- og byrum

Sted
Carlsberg Byen, København
Rolle
Totalrådgiver
Type
Byrum
Størrelse
5.250 m2
År
2016-2022
Bygherre
Carlsberg Byen
Samarbejdspartner
OJ Rådgivende Ingeniører, Sven Bech og Aqua-Teknik

Med afsæt i den oprindelige kilde

Ottilia Jacobsens Plads er et af Carlsberg Byens nye, centrale byrum. Det var her, den oprindelige kilde udsprang, og det var herfra, man fik det gode vand til ølbrygningen. Kilden på toppen af Valby Bakke var derfor også årsagen til, at Carlsberg anlagde bryggeriet netop her i sin tid.

Pauserum fra den pulserende storby

I dag springer vandet atter på Ottilia Jacobsens Plads. WERK har skabt et poetisk vand- og byrum, som kvarterets beboere og besøgende kan nyde året rundt. Især giver vandet anledning til leg for byens børn og barnlige sjæle. Pladsen er – foruden vandelementerne – indrettet med træer og opholdsmuligheder, der skaber rum for cafeliv og giver anledning til at holde et øjebliks pause fra den pulserende by.

En fortælling om vandet

Vandet er pladsens primære fortælling. Et helt særligt vandfald – eller snarere vandtæppe – som ikke findes lig andre steder i København – er byrummets signatur. Oplevelsen af vandet, der på poetisk vi er i evig forandring. Om sommeren et spek­takulært og levende vandfald –om vinteren et frosset isspejl fuld af iskrystaller.

Et byrum som et haikudigt

Byrummet tager udgangspunkt i et helt enkelt arkitektonisk greb: en flade, et snit og en cirkel. På pladsens øvre del, løfter fladen sig naturligt op ad skåningen til det store vandelement (fladen) i form af vandtæppet, som er pladsens naturlige orienteringspunkt og det, som definerer pladsen. Fra vandtæppet løber en lille strøm af vand i en kanal (snittet) ned over pladsen og gennem Paulas Passage, hvor vandet således understreger terrænets form. Centralt på pladsen – som det naturlige omdrejningspunkt – er placeret et stort rundt bænkeelement i træ (cirklen) der – udover at camouflere pladsens luftskakt – giver anledning til uformelt ophold på pladsen.

En serie af unikke byrum

Ottilia Jacobsens Plads er et led af et større landskabsprojekt, der også inkluderer to gårdrum tilknyttet henholdsvis Theodora Hus og Caroline Hus, som begge har adgang til den historiske plads gennem smalle passager. De to gårdhaver er grønne, rolige og hjemlige rum primært for de lokale beboere, hvorimod Ottilia Jacobsens Plads, med sit urbane udtryk og offentlige adgang, giver næring til sociale aktiviteter og de større fællesskaber i byen.

Werk nyhedsbrev