Kildedal Bypark

En aktiv og biodivers park for alle generationer.

Opgavetype
Park
Sted
Kildedal, Ballerup Kommune
Areal
ca. 30.000 m2
År
2023
Status
Igangværende
Bygherre
Udviklingsselskabet Kildedal PS
Samarbejdspartnere
COWI
Rolle
Landskabsarkitekt

En grøn og identitetsgivende park

Visionen er at skabe en grøn og identitetsgivende park, der tilbyder rekreative udfoldelsesmuligheder for byens borgere. Parken skal være byens livsnerve og naturlige samlingssted. Et åndehul med der både kan danne ramme sociale aktiviteter  og muligheden for at dyrke fællesskabet og samtidig giver mulighed for at  finde ro og eller holde en pause i det blå/grønne.

Parken binder byen sammen

I Kildedal Bypark er der gode forbindelser på kryds og tværs af byen, ligesom parken skaber forbindelser til det omkringliggende landskab. Byparken binder således byens forskellige områder sammen og skaber en adgang til og sammenhæng med de omkringliggende naturområder, der byder på en vifte af oplevelser og aktivitetsmuligheder.

Synlig håndtering af regnvand

Det blå/grønne parkstrøg gennem Kildedal Bypark håndterer byens regnvand. Vandet finder vej gennem parken i en lavning, der løber i hele parkens længde. På den måde spiller vandet en nøglerolle i parkens fortælling. Vandet er en ressource for både rekreative tiltag og for flora og fauna.

Byliv i tæt samspil med naturen

Kildedal Bypark ligger midt i byen og har samtidig fokus på, at der skabes de bedste betingelser for en høj biodiversitet. En naturpræget park med stor variation og høj biodiversitet skal være et bærende identitetsskabende træk. Her trækkes naturen helt ind i byen og skaber en fornemmelse af at bo tæt på og i samspil med naturen. Vand, beplantning og terrænbearbejdning skaber mulighed for både små og større naturoplevelser samt læring om flora og fauna.

Werk nyhedsbrev