Moderne Klondike

Et nyt, vibrerende byområde

Type
Masterplan
Sted
København NV, Danmark
År
2017-
Samarbejdspartnere
We Do Democracy
Bygherre
Calum
Rolle
Totalrådgiver

Et moderne Klondike

Visionen for den nye bydel bygger på en nyfortolkning af Nordvests kvaliteter og egenart. Den nye bydel får en grøn og mangfoldig karakter i form af en høj variation i rumligheder og arkitektur. Området vil i fremtiden tilbyde forskellige boligformer, erhverv, detailhandel og en børnehave. I respekt for områdets industrihistorie er de karakteristiske garager og værksteder bevaret og gentænkt i den nye helhedsplan.

Fra det selvgroede til det moderne

WERKs koncept for byudviklingsplanen skaber rammerne for et byområde, der bringer de bedste elementer fra Bispebjerg og Nørrebro sammen – et moderne Klondike, der inviterer beboerne til at være medskabere. Området kan i dag karakteriseres som uplanlagt og selvgroet. Netop disse elementer skaber et område med “højt til loftet”, energi, kreativitet og samskabelse – alle værdier, som ønskes overført og integreret i det nye bykvarter.

En mangfoldighed af mennesker og funktioner

Området er programmeret med blandede funktioner som boliger, erhverv og institutioner. Ydermere er der indtænkt kvadratmeter til kreative værksteder, hvor områdets beboere og andre københavnere kan komme og reparere en cykel, male et bord eller bruge de fleksible workshopfaciliteter til iværksætteri eller andre kreative fællesskaber.

Werk nyhedsbrev