WERK er prækvalificeret til at udvikle Horsens Å og Åkvarteret som byens nye hovedpulsåre

Nyhed
10. februar 2020

Under projektet Åen tilbage til byen skal WERK, i samarbejde med Hundsbæk & Henriksen A/S, Krüger A/S, Exometric og Celis Consult, udvikle Åkvarteret, hvor åen igen bliver den sammenhængsskabende struktur og blågrønne hjerte, der skal styrke forbindelsen mellem byen og havnen og danne ramme for nye og styrkede fællesskaber. Vi glæder os til at give vores bud på en ambitiøs udviklingsplan for Horsens Å.

Læs mere her.

Werk nyhedsbrev