Dråben

Grønt hjerte i Næstved

Type
Byrum
Sted
Næstved, Danmark
Status
Færdiganlagt
Rolle
Totalrådgiver
Samarbejdspartnere
Oluf Jørgensen, RAW Mobility
Bygherre
Næstved Kommune

Et fælles hjerte

Visionen for Kvægtorvet i Næstved er at opprioritere byliv, forbindelser og at skabe et trygt, attraktivt og karakteristisk byrum.
Dråben er områdets nye ansigt udadtil. Byrummet skaber en ramme, som giver lyst og mulighed for ophold og aktiviteter, og som samler de fragmenterede omgivelser omkring et fælles hjerte.

Et sammenhængsskabende byrum

Dråben binder Næstved by sammen ved at skabe synergi og sammenhæng mellem byens historiske og moderne bygninger ved Kvægtorvet. Dråben fremhæver torvets eksisterende kvaliteter og styrker forbindelser på tværs i byen. Samtidig gøres Kvægtorvet til byens nye, grønne samlingspunkt og opholdssted, hvor aktiviteten skaber nyt liv og fællesskaber på tværs af borgere og omkringliggende kulturinstitutioner og -tilbud.

Grøn profil

Som ramme for byrummet har vi forstærket og struktureret Næstveds grønne profil og trukket i de omkringliggende landskaber, som skaber et grønt, frodigt og vibrerende flow i byen.

Flow

Med et stærk og robust hovedgreb skabes en tydelig identitet i området, som samtidigt er så fleksibel at forskellige aktiviteter og foranderlige omgivelser kan rummes.
Dråbens stærke karakter vil virke som en magnet, der trækker folk til området og tydeliggør ruten gennem byen.

Werk nyhedsbrev