Grønttorvet

Masterplan og landskab for ny, grøn boligby

Bygherre
Grønttorvet A/S, PKA A/S, FB Gruppen A/S
År
2014-2023
Areal
14,5 ha
Samarbejdspartnere
2+1 idébureau, Via trafik, Habitats
Opgaveform
Totalrådgivning
Foto
FB Gruppen og Anders Houmann

En helt ny bydel

Den nye bydel Grønttorvet, som er etableret på det tidligere Grønttorv i Valby, er bygget op som et helt nyt kvarter med boliger, erhverv, butikker, daginstitutioner, fællesfunktioner og rekreative områder på et areal svarende til lidt over 20 fodboldbaner.

Grønt hjerte

Med et udviklingsområde uden nærhed til vandet eller naturområder, er der skabt værdi og identitet for bydelen ved at bygge den op omkring en grøn park. Parken ligger hvor Grønttorvshallerne lå før. Hallernes søjler og konstruktioner er bevaret og står som rammen om et grønt landskab til leg og aktivitet.

Teglbyen

Parken i den nye bydel er omgivet af klassiske københavnske karrébebyggelser i forskellig skala. Her er både beboelsesejendomme med lejligheder, byhuse i to til fire etager og tårnbebyggelser.

Mikrolandskaber

Med nyttehaver og terrasser på tagene, skabes der sociale fællesskaber i højden. Særlige beplantninger skaber unikke muligheder for rekreative oplevelser.

Væksthuse

Væksthuse giver de nye beboere mulighed for at fortsætte Grønttorvets historie som et sted med frugt og grønt. Væksthusene fungerer samtidig som sociale mødesteder med fællesspisning, og giver bydelen en særlig visuel karakter.

Fokusområder

Udvalgte bygninger har en særlig bearbejdning. Disse er placeret omkring bydelens hjerte, Grønttorvsparken, og indeholder udadvendte funktioner, der er med til at skabe et rigt byliv i området.

Den spiselige by

Grønne gårdrum, kantzoner, veje og pladser skaber en samlet bebyggelse fyldt med planter og træer. Planter og træer med frugt og bær gør byen “spiselig” og giver identitet til området.

Fællesskabet i byen

Grønttorvet er planlagt som en grøn deleby: Her er delebiler, byttestationer og fælles væksthuse med til at gøre både hverdagen lettere og styrke fællesskabet i bydelen.

Werk nyhedsbrev