Nordhavnen

En levende bydel ved vandet

Type
Konkurrence, 1. præmie
Sted
København, Danmark
År
2009-
Størrelse
400 Ha
Samarbejdspartnere
Sangberg Architects, Cobe, Sleth, Cenergia Energy Consultants, Oluf Jørgensen Ingeniører, Deloitte og Cowi
Bygherre
By & Havn
Luftfoto
Udlånt af By & Havn

Fra konkurrence til realiseret bydel

Nordhavn er Nordeuropas største byudviklingsområde og er med realiseringen af Århusgadekvarteret godt i gang med at blive eksempelprojektet på, at moderne byplanlægning kan blive en integreret, identitetsskabende og succesfuld del af København.

Siden WERK, sammen med Cobe, Sleth og Sangberg Architects i 2008 vandt konkurrencen om masterplanen, har WERK været med i hele udviklingen fra konkurrence og vision til nu, hvor kvarterer og byggefelter udvikles og bebygges.

Udviklingen vil løbe over de næste 40-50 år og i fremtiden rumme 4.000.000 kvadratmeter, 40.000 beboere og yderligere 40.000 arbejdspladser.

Kanaler og holme skaber nærhed til vandet

Visionen for Nordhavn er simpel – vi vil skabe maksimal nærhed til vand for de mange fremtidige beboere og øvrige københavnere.

Løsningen ligger i Københavns fortid, og den tager afsæt i havnearealernes nuværende struktur af kanaler og holme. Derfor er Nordhavn opdelt i flere mindre holme, som er forbundet af et grønt loop med supercykelsti og metrolinje.

Dermed skabes der stor herlighedsværdi med nær relation til vand og en stærk identitet, der indskriver sig naturligt i Københavns historiske byplanlægning.

”5 minutters byen`”

Fremtidens bydel skal være en bæredygtig bydel. Derfor er Nordhavnen udformet med fokus på let tilgængelighed for cyklister og fodgængere samt offentlig transport.

Med Københavns nye metrolinje vil alle beboere i Nordhavn have maksimalt 5 minutter til den nærmeste metrostation og det øvrige København.

Det grønne loop med supercykelsti vil ligeledes koble sig på Københavns øvrige netværk af cykelstier, og dermed gøre bæredygtig transport og bevægelse til det nemmeste valg, når man skal til og fra sin bolig eller arbejdsplads i Nordhavn.

Bevaring af eksisterende bebyggelse som identitetsskabende elementer

Som et markant og identitetsskabende element i bebyggelsesplanen for Århusgadekvarteret, Nordhavns første etape, bevares en række eksisterende bebyggelser og lokalmiljøer, som bidrager positivt til en særegen og forankret identitet.

Disse bevarede elementer vil formidle Nordhavns historie som tidligere industrihavn og give anledning til at udforme særlige og anderledes bo- og arbejdsmiljøer.

En bydel med mange kontraster

Århusgadekvarterets eksisterende bebyggelser, siloer og kajanlæg vil i samspil med de nye byrum, bebyggelser og brygger skabe en karakterfuld bydel med tydelige historiske spor.

Hovedparten af de eksisterende bebyggelser i den såkaldte ”røde by” er bevaret, hvor tilbygninger og nybyggeri komplimenterer de gamle, identitetsgivende røde bebyggelser. Ligeledes er havnens rå karakter bevaret i byrummenes og kantzonernes bearbejdning med robuste materialer, suppleret med sanseligt beplantning og arkitektoniske detaljer.

Dette skaber oplevelsen af et særegent og karakteristisk bykvarter, hvor kontrasterne samt nyt og gammelt mødes og forenes.

Netværk af varierede byrum

Bebyggelsesplanen for Indre Nordhavn er udformet med et særligt fokus på byrummene. Planen indeholder et stort netværk af pladser, parker, promenader og gaderum, som hver især tilbyder unikke opholdsmuligheder og aktiviteter.

Kantzoner og publikumsorienterede funktioner bidrager til levende og aktive byrum – hele døgnet og hele året.

Mangfoldig sammensætning af bygningsstørrelser og -typer

Den brogede erhvervsbebyggelse, der allerede fandtes i Indre Nordhavn, skal med de store siloer og nye byggefelter med forskellig størrelse, give kvarteret en mere varieret bygningssammensætning end man typisk oplever i andre af Københavns nye bydele.

Indenfor hvert byggefelt deles bebyggelsen op i enheder med varierede bygningshøjder, facadeudtryk, boligtyper og ejerformer. Således opnås visionen om en mangfoldig og sanselig bydel, der imødekommer den menneskelige skala samt mange forskellige beboere.

En levende by ved vandet

Bebyggelsesplanen for den indre Nordhavn indeholder promenader og byrum med offentlig adgang langs alle kajarealer samt mulighed for anlæg af vinterbad, lystbådehavn og programmer, der faciliteter vandsport og -aktivitet.

Med nærhed og offentlig adgang til vandet samt strategisk placering af publikumsorienterede funktioner i stueetagen skabes der en levende kant, hvor Nordhavnens beboere og øvrige københavnere mødes på tværs.

Werk nyhedsbrev