Rødovre Rådhusfunktioner

Kernehuset - borgernes hus under løvet

Bygherre
Rødovre Kommune
Opgavetype
Rådhus
Areal
8.000 m2
Samarbejdspartnere
BE Hamburg
Visualiseringer
Illustrationer MIR
Ingeniør
Oluf Jørgensen

Vision

Visionen med projekt ”Kernehuset” er at skabe et varmt, poetisk og imødekommende hus for ALLE. I Kernehuset føler man sig velkommen, tryg og godt tilpas ligegyldigt hvilken situation man befinder sig i, som borger, besøgende eller som daglig bruger. I Kernehuset er der rum til alle situationer både til hverdag og fest. I det nye hus er der rum til at passe på hinanden – kernen i vores velfærdsmodel.

Med Kernehuset forener vi det rationelle og det poetiske med et velproportioneret fritstående volumen placeret, som en pavillon i Rådhusparken – med et ben i byen. Med andre ord ønsker vi at indskrive os naturligt i områdets smukke, stramme og kulturhistoriske omgivelser med det mål for øje, at skabe maksimal synergi, byliv og arkitektonisk sammenhæng.

Visionen med dette projekt er at danne rammen om en enestående arbejdsplads og et barrierefrit mødested, som værner om både de store og små fællesskaber. Kernehuset er borgernes byhus under træernes løv.

Koncept

Vores koncept for Kernehuset er enkelt, poetisk og virkningsfuldt. På kanten mellem Bystrøget og Rådhusparken placerer vi et præcist og velproportioneret bygningsvolumen med et dobbelthøjt, varmt og inkluderende rum i stueetagen. Vi kalder dette rum på kanten af parken og med en fod i byen – hjerterummet.

Hjerterummet er et enestående og fleksibelt rum, som både fungerer til hverdag og til fest. I hjerterummet kan man både søge hjælp og yde hjælp eller blot være der sammen med hinanden midt i byen på kanten af parken. Det dobbelthøje hjerterum defineres af Bystrøget, Rådhusplænen og en varm funktionsvæg indrettet med nicher, siddemuligheder og forskellige typer møderum henvendt ud mod områdets enestående park.

Funktionsvæggen er intim og menneskelig i skala og kan tilgås fra begge sider og udgør således et respektfuldt mødested og et elegant filter mellem byens borgere og husets daglige medarbejdere. På etagerne over hjerterummet og på den nordlige side af funktionsvæggen har vi placeret hovedparten af husets daglige brugere og medarbejdere.

Under træernes løv

Kernehuset er et åbent, varmt og imødekommende hus for alle. I stueetagen og på mezzaninen summer det af liv og bevægelse til glæde for bylivet på Bystrøget, Råhuspladsen og i Rådhusparken. Kernehuset er bydelens levende omdrejningspunkt og et berigende modspil til de mere introverte funktioner i området.

Plangreb

For at understøtte Arne Jacobsens smukke og stringente helhedsplan har vi valgt at placere de nye rådhusfunktioner i en solitær bygningskrop, som formidler overgangen mellem Bystrøget, Rådhuspladsen og Rådhusparken på enkel vis.

Husets primære adgang er placeret ud mod Bystrøget og overfor kulturhuset Viften og den nye café. En placering, som vil styrke bylivet og synergien mellem områdets forskelligartede funktioner. I den vestlige ende af hjerterummet foreslår vi også en mulig sekundær indgang. Varelevering og personaleindgang er placeret på husets nordlige side.

De to nye bygninger mod vest har vi valgt at placere med en præcis forskydning for at skabe et attraktivt byrum og en fin overgang mellem kernehuset og den kommende bebyggelse.

Vi har valgt at forbinde de nye rådhusfunktioner med en underjordisk forbindelse til det eksisterende rådhus i forbindelse med den østlige kerne i den nye bygning. Herved understøttes områdets bevægelsesstrømme på terræn bedst muligt, med respekt for de fredede og solitære bygningskroppe.

Hjerterummet 1. Sal

Hoveddisponeringen af hjerterummet på 1. sal minder meget om stueetagens principper med faste arbejdspladser mod nord og et åbent plan mod syd adskilt af den varme funktionsvæg indrettet med møde- og grupperum samt siddenicher.

På første sal har vi placeret behandlingscenteret mod nordvest. I den sydøstlige del ud mod bystrøget og i tæt kontakt med hovedindgangen har vi placeret et udstillingsområde og de nye foreningslokaler for at skabe synergi og aktivitet ud mod bystrøget og rådhuspladsen.

En naturlig del af livet

Rådhusets funktioner er en vigtig del af vores fælles velfærdsmodel. En model som rummer alle, igennem alle livets faser. Vi finder det derfor naturligt at introducere et varmt, uformelt og imødekommende hus kombineret med en vis robusthed og ordentlighed. Huset skal med andre ord kunne rumme og støtte os både når livet er mest skrøbeligt eller viser sig fra sin bedste side.

Vi finder det derfor naturligt at trække parken så langt ind i huset som muligt, idet der i vores øjne ikke findes bedre rammer, end naturen til at rumme os i livets forskellige situationer. Med Kernehusets organisering ønsker vi at styrke samspillet mellem de nære omgivelser og naturen. I Kernehuset bliver man en del af solens gang på himlen og årets farverige kompositioner. Kernehuset er en del af byen, parken og en del af livets gang.

Werk nyhedsbrev