Silkeborg Havn

Et mødested for maritime, sportslige og kulturelle aktiviteter

Rolle
Planlægger, landskabsarkitekt
Type
Byplanlægning, byrum
Bygherre
Silkeborg Kommune
Areal
18.000m2
Samarbejdspartnere
Via Trafik Rådgivning
Årstal
2020

Helhedsplan skaber ramme for ophold og byliv

WERK står bag udviklingen af en helhedsplan for det centrumnære havneområde i Silkeborg. Havnen huser kulturelle funktioner såsom Museum Silkeborg, Musikhuset Papirfabrikken og den populære turistattraktion, verdens ældste hjuldamper, Hjejlen. Helhedsplanen skaber sammenhæng omkring havnen og styrker forbindelserne til byens centrum. Med udviklingen af Silkeborg Havn skabes et kulturelt mødested i byen, der både rummer det lokale hverdagsliv og fungerer som venue ved større arrangementer.

Sammenhæng fysisk og visuelt

Havnen er en af Silkeborgs mest velbesøgte destinationer. Både de maritime, sportslige og kulturelle tilbud tiltrækker årligt et stort antal besøgende – både lokale borgere og turister. Med udviklingsplanen skabes der sammenhæng både internt i området og mellem havnen og midtbyen. Promenadeforløb mellem byrummene og forbedrede forbindelser, hvor fodgængere og cyklister prioriteres, sikrer rekreative ruter gennem området.

Vandet som hovedattraktion

Havnens primære attraktion er vandet og de aktiviteter, der foregår på det. Udsigt over vandet og ophold tæt ved vandet prioriteres derfor i alle byrum. Områdets maritime funktioner flyttes sammen i en fælles havnebygning ’Havnedokken’, der er omdrejningspunkt for både områdets vandrelaterede aktiviteter og byens arrangementer og events.

Byliv på havnen

Byrummene omkring havnen indrettes med fokus på byliv. Der skabes en fælles identitet for byrummene ved hjælp af karakteristiske strukturer og et gennemgående materialevalg. Hvert byrum indrettes med mulighed for ophold, aktiviteter og udeservering.

Werk nyhedsbrev