Almene og private boliger under samme tag

Nyhed
17. november 2022

Byggeriet af den nye boligejendom Kanalgaarden er skudt i gang. Vi er dermed i fuld fart med at realisere visionen om at skabe et socialt bæredygtigt hus, der danner ramme om fællesskaber på tværs af generationer og forskellighed i Ørestad.

Kanalgaarden er endnu et vigtigt skridt i retningen af at sikre en mere mangfoldig og socialt bæredygtig hovedstad. I det nye byggeri i Ørestad samler vi studerende, familier og seniorer under et og samme tag. Målet er, at beboerne i huset skaber værdi for hinanden og nyder godt af den styrke, som ligger i forskelligheden. Kanalgaarden forener almene og private boliger under et og samme tag. På den måde bliver byggeriet et mangfoldigt og levende hus, der opløser siloerne i den traditionelle måde at bo på i dag, hvor unge, familier og seniorer typisk bor hver for sig.

”Kanalgaarden udfordrer den måde, vi danskere normalt lever på, og byggeriet taler direkte ind i den globale og bæredygtige megatrend, der netop handler om at leve, bo og dele hverdagen sammen. Med Kanalgaarden viser vi vejen og lader arkitekturen danne grobund for en mere social bæredygtig og mangfoldig boligform,” siger kreativ direktør, Thomas Kock.

Kanalgaarden byder på fællesrum og grønne gårdrum, som giver anledning til ophold og samvær. Ny cafe og dagligvarebutik i stueetagen kommer til at understøtte, at området vil summe af liv og mennesker i alle aldre året rundt.

Projektet er udviklet sammen med C.F Møller, MOE A/S, V8 Construction og fsb og ATP Ejendomme er bygherre.

Læs mere om projektet her

Werk nyhedsbrev