Kildedal

En by for livet

Sted
Kildedal, Ballerup
Opgave
Helhedsplan
Bygherre
Pension Danmark og Ballerup Kommune
Areal
370.000 m2
Rolle
Projektledelse, landskabsarkitekt, arkitekt og byplanlægger
Samarbejdspartner
Cowi

Tæt på naturen – tæt på København

Kildedal bliver en grøn og dynamisk by kun en halv times togtur fra København. Her er der både plads til at bo, arbejde og opholde sig i naturen i moderne boliger i forskellige former og størrelser. I alt bliver der bygget 1900 boliger i Kildedal. Samtidig vil byen udgøre rammen om et nyt og ambitiøst innovationsdistrikt i Storkøbenhavn med 6000 arbejdspladser inden for life science-sektoren.

En lettilgængelig stationsby

I Kildedal er det nemt at komme til og fra sin bolig eller arbejdsplads. Byen har sin egen station og er godt forbundet til både København og de nære omgivelser.

 

Den gode placering i forhold til infrastruktur og trafikale forhold betyder, at Kildedal er let tilgængelig med både tog, bil og på cykel. Der er taget hensyn til de bløde trafikanter og grønne transportformer.

Fællesskab med plads til forskellighed i den blandede by

Kildedal bliver en blandet by. I fremtiden vil både par, singler og børnefamilier flytte ind i boligerne, og medarbejdere i byens virksomheder vil spænde bredt i både alder og nationalitet. De mange forskellige brugere og behov vil være med til at skabe fundamentet for et varieret og dynamisk byliv.

Naturen binder byen sammen

Kildedal ligger midt i et kuperet landskab. Derfor inviterer vi helt bevidst det grønne helt ind mellem bygningerne og boligerne. Vi skaber bl.a. ”Den grønne korridor” – et vidtstrakt stykke bynatur, der forbinder byen på kryds og tværs og samtidig inviterer til bevægelse i de naturskønne omgivelser.

Grønne mellemrum og mødesteder

I Kildedal er der mange steder at mødes og meget at mødes om. Nær stationen vil små butikker og caféer i fremtiden skabe rammen om et hyggeligt handelsmiljø og sikre den gode hverdag i byen. Kulturelle mødesteder og rekreative rum tænkes også ind og er med til at understøtte bykvarterernes forskellige identiteter. I de varierende byrum og de grønne mellemrum mellem husene mødes arbejdsliv og fritid, besøgsmål og hverdagsgøremål.

Werk nyhedsbrev