Byrum

WERK udvikler byrum, der inspirerer til fællesskab. Altid baseret på en dyb respekt for vores natur.

 

Vores vision er at skabe byrum, hvor æstetik, byliv og klimatilpasning går hånd i hånd. Med afsæt i byens historie, flow og rumlige sammenhænge udvikler vi byrum, der skaber øget trivsel blandt byens brugere.

 

Flere af vores byrumsprojekter er blevet rost og præmieret for deres egenskaber til at bidrage til byens liv. Det gælder bl.a. landskabet foran det tidligere restaurant NOMA, Købmagergade og Museumshaven foran Statens Museum for Kunst samt Carl Nielsens Allé på Østerbro.

 

Vores kunder tæller bygherrer inden for det offentlige, almene, private udviklere og pensionsselskaberne.

Werk nyhedsbrev