Byggeri

WERK udvikler byggeri, der bidrager til byens liv og overordnede sammenhænge.

Fra vores værksted i København arbejder vi på at udvikle det generøse koncept. Et koncept, som både tilgodeser bygherrens krav og byens ønsker. Hvor bygningens program løses samtidig med, at den formår at give noget tilbage til byen.

Flere af vores byggerier er præmierede for at bidrage til byens liv og sammenhæng med omgivelserne. Center for Renhold på Hauser Plads, Kræftcenteret i Aalborg og Ishøj Bibliotek er eksempler på præmierede projekter fra vores portefølje.

Vi udvikler byggerier fra vision til nøgleoverdragelse for private bygherrer, pensionsselskaber og det offentlige.

Werk nyhedsbrev